Översikt: Medicinsk behandling

Patient kunskap: Osteoporos behandlas med medicin och tillskott av kalk och D-vitamin. Det finns 5 huvudsakliga typer av osteoporosmedicin som antingen stärker bildandet av benvävnaden eller hämmar bennedbrytningen.

Om man önskar att öka benmassan och stärka benen är medicinsk behandling ofta nödvändig. Flera undersökningar har visat att medicinsk behandling kan medverka till att senarelägga eller helt förhindra benbrott. Medicinen verkar genom att öka benvävnadens styrka och förmåga att motstå brott, antingen genom att hämma bennedbrytningen eller genom att öka bildningen av nya ben.

Förutom medicinsk behandling består osteoporosbehandlingen av kalcium- och D-vitamintillskott. Läkarna kan utöver det rekommendera dig att leva en benhälsosam livsstil.

Läs om behandling med

  • Osteoporosmedicin – se översikten nedan
  • Tillskott av D-vitamin och kalcium

Om du har fått smärtor vid ett benbrott kan du också få behandling mot akuta eller kroniska smärtor som hänger ihop med benbrottet:

Om du får biverkningar av behandlingen skall du kontakta den läkare som startade behandlingen. Efter längre tids behandling (som regel ca. 2 år) görs en ny bentäthetsmätning för att konstatera om behandlingen har haft den önskade effekten.

Översikt om medicinsk behandling

Benskörhet kan behandlas medicinskt genom att hämma bennedbrytningen eller genom att stärka bildningen av ny benvävnad. Medicin som hämmar bennedbrytningen bromsar sjukdomens utveckling och används på patienter med alla grader av benskörhet. Medicin som ökar bildningen av ny benvävnad används endast hos patienter med svår benskörhet.

 

Vissa sorters läkemedel kan ha två effekter: en hämmande effekt på bennedbrytningen och en stimulerande effekt på benbildningen. Din läkare kommer tillsammans med dig att diskutera vilken behandling som passar dig bäst.

Det finns 5 huvudsakliga typer av osteoporosmedicin som kan delas in i olika grupper:

Medicin Gru
  • Bisfosfonater
  • RANK-ligand-antikroppar
  • SERM
  • Hormonbehandling
Antiresorptiv behandling (hämmar bennedbrytningen)
  • PTH-behandling (Parathyreoideahormon) och Teriparatid
Anabol behandling (medverkar till att bygga upp ny benvävnad).

 

  • Strontiumranelat
Framför allt antiresorptiv men kanske också anabol effekt

 

 

Kalk och D-vitamin

Tillskott med kalcium (kalk) och D-vitamin är basbehandlingen vid benskörhet. De kan köpas som separata tabletter eller samlat i en tablett (kombinationspreparat).

Behandlingen skall passa till din vardag

Alla behandlingsformer är inte lika lämpliga till alla personer. Därför kommer din läkare i samråd med dig att försöka hitta den medicin som passar bäst till dig och din vardag. Det är viktigt att den medicin du får ordinerat fungerar med rytmen i din vardag. T.ex. skall vissa mediciner tas på bestämda tidpunkter på dygnet, medan andra kan tas när som helst på dygnet. Det finns också andra preparat som man skall ta varje vecka, medan man kan nöja sig med att ta andra preparat en gång om året.

Det är mycket viktigt att du tycker att det är lätt och överskådligt att ta din medicin, för om medicinen inte tas korrekt riskerar du att behandlingen inte fungerar som den skall. Tala med läkaren om hur din medicin skall tas. I valet av medicin kommer din läkare också att ta hänsyn till om du eventuellt har andra sjukdomar.

Läs mer om varför din medicin är viktig.

Kom ihåg en benhälsosam livsstil.

Förutom medicinsk behandling kan du förebygga ytterligare nedbrytning av benen genom att lägga om dina dagliga vanor så du har en mer ”benhälsosam” livsstil. Läs om benhälsosam livsstil här.