Patient kunskap: Förutom medicinsk smärtbehandling kan akuta och kroniska smärtor lindras av olika former av träning, behandling och ingrepp.

Vid akuta smärtor

Utöver sjukgymnastik och arbetsterapi kan behandlingen omfatta:

Värmekudde

Värmekuddar används av och till i den akuta fasen efter en kompression, men behandlingseffekten har aldrig dokumenterats.

Ispackningar

Ispackningar används av och till i den akuta fasen efter en kompression, men behandlingseffekten har aldrig dokumenterats.

Vid ihållande smärtor

Sjukgymnastik och arbetsterapi

Både patienter med akuta och kroniska smärtor kan ha nytta av sjukgymnastik och arbetsterapi.

Effekten av fysisk träning på osteoporospatienter är inte speciellt välbelyst, men den kunskap som finns tyder dock på att träning har en viss gynnsam effekt. Sjukgymnastisk träning (mobilisering) används ofta till patienter som har smärtor som följd av kotkompression. Det finns inga standardiserade rehabiliteringsprogram.

Det är viktigt att du får vägledning i god lyfteknik och lämpliga rörelsemönster. Muskelmassage kan också ha en lindrande effekt.

Som osteoporospatient kan du ibland få sjukgymnastik och arbetsterapi efter remiss från din egen läkare. Läs mer om sjukgymnastik och arbetsterapi.

Bassängträning

En del patienter med kotkompression är glada för att träna i en varmvattenbassäng. Det föreligger dock inga undersökningar av effekten av bassängträning till patienter med osteoporos.

För att undvika olyckor skall du vara någorlunda mobil för att träna i bassäng. Av hygieniska orsaker får du inte vara inkontinent.

Stödkorsett

De flesta läkare rekommenderar ytterst sällan patienter att använda korsett, eftersom långtidsanvändning av korsett försvagar muskulaturen och därigenom kanske ökar bennedbrytningen ytterligare.

  • Korsett kan användas som smärtstillande behandling i en kort period efter en ny kotkompression.
  • Korsett kan också användas när man motionerar eller är aktiv på annat vis. Man rekommenderar sällan att använda den hela dagen.

Om man skall ha korsett blir man hänvisad till en avdelning för medicintekniska hjälpmedel.

Blockadbehandling

Om du har smärtsamma muskelspänningar (myoser) i området omkring en osteoporotisk kotkompression kan smärtorna möjligtvis lindras med blockader där kortison eller lokalbedövande medicin sprutas in i de ömma områdena.

Det har inte gjorts vetenskapliga undersökningar av hur bra blockadbehandling verkar på osteoporospatienter. Behandlingen används därför endast sällan hos patienter med benskörhet.

Vertebroplastik

Vertebroplastik är en kirurgisk metod att behandla kompressioner i ryggen som har praktiserats i Göteborg, men där resultaten på sikt inte är speciellt goda.

Vertebroplastik

Vid vertebroplastik sprutas bencement in i de ryggkotor som har komprimerats. Med insprutningen försöker man att stabilisera kotkompressionen och i några fall kan den komprimerade kotan få tillbaka sin ursprungliga form. Ingreppet kan utföras under lokalbedövning och patienten kan normalt röra sig runt efter få timmar.

Vertebroplastik: Bencement sprutas in i en ryggkota

Verkan

Det har gjorts 2 kontrollerade undersökningar som entydigt viser att det inte finns en långtidseffekt av vertebroplastik. Man menar att den omedelbara smärtlindrande effekten av vertebroplastik beror på att ryggraden stabiliseras och att den insprutade bencementen förstör de smärtförande nervtrådarna i benvävnaden.

Akupunktur och alternativ behandling

Akupunktur, laserterapi och transkutan nervstimulation (TNS) används av några behandlare utanför sjukhusväsendet. Det finns ingen dokumentation för behandlingarnas effekt.

lim.integrativ-medicin.se kan du hitta mer information om alternativ behandling och eventuellt dokumentation av effekt.

Bassängträning och kotkompression

Akupunktur och benskörhet

Legacy ids: 
296