Vårdspersonal kunskap: Kotkompressioner kan ge svåra smärtor som antingen kan behandlas med medicin eller lindras med hjälp av insprutning av bencement i ryggkotorna.

Title tag: 
smärtbehandling vid kotkompressioner | vertebroplastik | insprutning av bencement

Smärtbehandling

Spinal osteoporos med kotkompression förknippas ofta med starka smärtor.

Det handlar både om smärtor i samband med nya kompressioner och kroniska smärtor som uppkommit efter längre tid med ändrad hållning och förkortning av ryggraden.

Principerna för smärtbehandling vid osteoporos skiljer sig inte från vanlig smärtbehandling, och kräver ofta både byte av preparat och ändringar i doseringen.

Behandlingsprioritering

  1. Paracetamol 

  2. NSAID 

  3. Svaga opioider

  4. Starkare opioider 

  5. Starkare opioider i en kombination av depåpreparat och snabbverkande opioder vid smärtgenombrott.

Vid utebliven effekt eller svåra tillfällen

  • trappa upp med syntetiska opioider eller opioidagonister.

  • Använd depåpreparat i kombination med snabbverkande preparat till smärtgenombrott.

Vertebroplastik

Hos patienter med smärtor p.g.a kotkompression kan man uppnå smärtlindring genom att spruta in bencement i den/de afficerade komprimerade kotorna.

Remiss till vertebroplastik

Behandlingen utförs i offentlig regi på ett flertal sjukhus. Det är i många tilfällen indikerat att utföra en osteoporosutredning samtidigt med remitteringen till vertebroplastik.

Hur utförs vertebroplastik

Vertebroplastik kan utföras genom att man blåser upp en liten ballong som hjälper till att återetablera kotans ursprungliga form (kyphoplastik).

Insprutningen kan ske i lokalbedövning och genomlysning med röntgen. Behandlingen medför ofta omedelbar smärtlindring hos patienten. Det finns ett fåtal dokumenterade fall med förekomst av cementembolus till lungorna samt varaktiga nervskador.

Effekt av vertebroplastik

Det finns fortfarande inga väldokumenterade långtidsförsök med vertebroplastik, och därför är behandlingen inte rutinåtgärd ännu. Det finns dock en MTV-rapport (medicinsk teknologivärdering) från 2004 som rekommenderar fortsättning av en rad kontrollerade försök, men resultaten från dessa är inte tillgängliga ännu.

vertebroplastik

Exempel på vertebroplastik. En kanyl förs in genom den ena pedikeln och cementen injiceras.

Exempel på kyphoplastik, där en ballong används för att utvidga kotan innan man injicerar cement.

Legacy ids: 
163
162