Vad är benskörhet?

Patient kunskap: Benskörhet är en osynlig skelettsjukdom som drabbar var tredje kvinna och var åttonde man. Benskörhet orsakas av benförlust som beror på stigande ålder, livsstil och ärftliga faktorer. Benskörhet kan både förebyggas och behandlas.

Benskörhet är en skelettsjukdom som orsakas av att mängden och styrkan av benvävnaden är nedsatt. Osteoporos betyder ’poröst ben’.
Så länge man inte har ett benbrott är den yttre delen av benet oförändrad, men benvävnaden inne i benet förtunnas och blir porös. Det betyder att man kan ha benskörhet utan att märka av smärtor, obehag eller andra symptom.
Sjukdomen gör att benvävnaden blir tunnare och mer skröplig. Därmed kan det lätt uppstå benbrott vid vanliga vardagsbelastningar eller t.ex. vid fall på golvet eller marken.
Benbrott som uppstår i förbindelse med osteoporos drabbar ofta handled, ryggkotor och lårbenshalsen (höften).
Benskörhet drabbar ungefär var tredje kvinna och var åttonde man.
Man räknar med att ca. 450.000 svenskar har benskörhet och att ca. 40% av alla kvinnor och 15% av alla män får ett benbrott relaterat till osteoporos under sitt liv.

Kvinnor över 50 år drabbas ofta av benskörhet, men fler och fler män får också sjukdomen. Faktiskt är var tredje som lever med benskörhet en man.

Vem får benskörhet i Sverige?

Antal patienter med osteoporos är stigande i Sverige. Det finns flera teorier om orsaken till denna stigning, bl.a.:

  • Vi rör oss mindre än tidigare
  • Vi har mer stillasittande arbete.
  • Vi äter mer onyttigt än tidigare.
  • Vi dricker mer alkohol och tidigare rökte vi också mer.
  • Medellivslängden har ökat och fler uppnår därför en ålder när benskörhet utvecklas.

När har man benskörhet?

Läkaren kan ställa diagnosen benskörhet när man har ett av följande symptom:

Sammanfall av en ryggkota eller brott på lårbenshalsen
Egentligen måste en bentäthetsmätning utföras för att ställa diagnosen osteoporos. Emellertid är just kotkompressioner och höftfraktur så pass typiska för osteoporospatienter att man i avsaknad av mätning i klinisk praxis kan ställa diagnosen benskörhet. Brottet skall ha uppstått efter en mindre olycka eller vid vanliga vardagsaktiviteter. Detta kallas också ”lågenergibrott” eftersom det krävs en liten mängd energi för att brottet skall uppstå, som t.ex. vid fall från samma nivå. Läs om benbrott.

Nedsatt mängd benvävnad i skelettet

Om mängden benvävnad i rygg eller höft är väsentligt nedsatt i förhållande till det normala för yngre personer av samma kön. Detta bedöms utifrån en benscanning, en så kallad DXA-scanning. Läs om benscanning.
Hur utvecklar sig sjukdomen?
Även om en person har fått konstaterat osteoporos efter en benscanning, behöver han/hon inte märka av sjukdomen. Det är först om man får ett benbrott i t.ex. höft eller rygg som sjukdomen kan märkas. Det är därför viktigt att man tar den medicinska behandling som läkaren rekommenderar. Behandlingen kan nämligen förebygga att benbrott uppstår.

Osteoporos och benbrott

Osteoporos utvecklar sig oftast gradvist över många år och utan behandling kommer sjukdomen som regel gradvist att förvärras. Om man har fått ett brott på grund av osteoporos så kommer risken för nya brott att öka.

Kotkompression

Patienter med kotkompression i ryggen blir ofta återställda efter det första brottet i ryggen och blir smärtfria igen. Om man däremot har sådan otur att få flera kotkompressioner kommer smärtorna däremot att bli kroniska. Läs om ett liv med benskörhet.

Vad är symptomen?

Osteoporos är ofta en osynlig sjukdom, men bara i starten dessvärre. Det beror på att du kan ha sjukdomen utan att nödvändigtvis ha smärtor, obehag eller andra symptom. Osteoporos ger nämligen först smärtor när du får ett faktiskt brott i ett ben. Det är därfor viktigt att vara uppmärksam på att du kan ha låg benmassa och benskörhet utan att märka av det.

Symptom på benskörhet kan bl.a. vara:

Ryggsmärtor
Våldsamma ryggsmärtor kan vara tecken på benskörhet. Smärtorna uppstår om en ryggkota faller ihop. Det är uttryck för ett brott i kotan och ger smärtor precis som andra benbrott gör. Ofta försvinner smärtorna efter 2-3 månader under tiden som brottet läker. Kom dock ihåg att ”ont i ryggen” kan bero på mycket annat än benskörhet. Överväg om du tillhör en av de riskgrupper som har särskild risk att utveckla benskörhet. Det är viktigt att vara uppmärksam på att alla kompressioner i ryggen inte ger smärtor, i sällsynta fall sker det utan smärtor.
Ryggkrökning och minskad höjd
Ökad krökning av ryggen kan vara tecken på osteoporos och beror i dessa fall på att en eller flera ryggkotor har ”fallit ihop” och blivit kilformade. Några personer upptäcker själva att de har blivit mer krökta i ryggen och vänder sig till sin läkare. Minskad kroppshöjd kan också vara symptom på osteoporos. Detta kan ses om man har flera kilformade ryggkotor eller om ryggkotor pressas ihop. Ett sätt att upptäcka det kan vara om man plötsligt inte kan nå saker man tidigare har kunnat nå. Kvinnor lägger ofta märke till att klänningen verkar ha ändrat längd. Dock kan minskad höjd också bero på andra omständigheter. Om man har förlorat mer än 7 cm är det sannolikt att det beror på osteoporos.
Magen står ut
När brott på ryggkotorna får din rygg att kröka sig kommer de inre organen i magen och bröstkorgen bli sammanpressade nederst i magen och få magen att stå ut. Detta ser man lättast om man betraktar sig själv i profil framför spegeln.
Brott i handled, underarm, höft eller andra ben vid mindre olyckor
Brott i handled, överarm och höft är ofta tecken på osteoporos. Så är fallet om brottet uppstått i förbindelse med relativt liten belastning, som t.ex. fall från stående eller gående ställning. Om du har upplevt ett sådant brott bör du betrakta det som ett varningstecken och det kan vara en bra idé att kontakta din läkare.
Läs om hur läkaren ställer diagnosen benskörhet.

Vad är orsakerna?

En lång rad faktorer spelar in när benvävnadens styrka nedsätts och som regel beror osteoporosen på en kombination av flera faktorer.

De viktigaste orsakerna till benskörhet är:
För liten uppbyggnad av skelettet medan man är ung. Detta kan delvist vara genetiskt betingat.
Förlust av benmassa hos kvinnor efter övergångsåldern, vilket beror på nedsatt produktion av det kvinnliga könshormonet östrogen.
Åldersbetingad benförlust, som bl.a. beror på nedsatt intag och upptag av kalcium med åldern samt nedsatt fysisk aktivitet.
Ärftliga faktorer. Om dina föräldrar eller syskon har benskörhet löper du själv risk att få sjukdomen.
En rad andra faktorer spelar också en roll. Klicka här och läs mer om riskfaktorer.