Risk för benskörhet
Patient kunskap: Risken för benskörhet ökar med stigande ålder. Både livsstil och faktorer som du inte kan påverka har inflytande på risken att utveckla sjukdomen.

Alla kan drabbas av benskörhet men några är mer utsatta än andra. Ju fler riskfaktorer du har, desto större är sannolikheten att utveckla sjukdomen.

Några riskfaktorer kan du själv påverka, t.ex. brist på motion eller kalciumfattig kost (livsstil). Andra riskfaktorer kan du inte ändra, t.ex. dina ärftliga förutsättningar, kön, ålder och tidig övergångsålder (opåverkbara faktorer).

De första tecknen på osteoporos
Om du har fått ett benbrott efter ett ”oskyldigt” fall, krympt i kroppshöjd eller blivit kutryggig kan det vara ett tecken på att du har osteoporos.

frakturerna uppstår vanligen i
Underarmen (också handleden)
Höften (lårbenet/lårbenshalsen)
Ryggkotorna (kallas också kotkompression).
Om du har fått en sådan fraktur kan det vara anledning att kontakta din läkare. Läs om hur läkaren ställer diagnosen.

Livsstil
Livsstil utgörs av det man kallar ”påverkbara faktorer”. Det betyder att du har möjlighet att förebygga eller bromsa utvecklingen av benskörhet om du gör en aktiv insats för att ändra på en eller flera faktorer:

Kroppsvikt
Se till att din kroppsvikt är inom normalområdet. Se hur du beräknar ditt BMI på Viktlinjen. När du är normalviktig blir dina ben påverkade i längdriktningen med lagom belastning, vilket främjar uppbyggnaden av benvävnad.

Undervikt (t.ex. som följd av anorexi eller extremt idrottande) kan hos kvinnor bl.a. påverka utsöndringen av könshormon (östrogen) och därmed föra till utveckling av osteoporos.
Om man är normalviktig skall man inte öka sin vikt för att förebygga benskörhet – det får andra negativa effekter på hälsan.

Fysisk aktivitet/immobilisering
Fysisk träning som promenader, dans, stavgång, trädgårdsarbete eller idrottande kan påverka dina ben positivt, men motionens effekt på muskler och balans är kanske ännu viktigare.

Om man är sängliggande i flera månader eller t.ex. förlamad i ena sidan efter en blodpropp kan man utveckla osteoporos i de ben som inte belastas. På grund av detta är rehabilitering mycket viktig. Läs mer om motion.

Intag av kalcium och D-vitamin
Du behöver ca. 1000 mg (kalk) och 20-25 µg D-vitamin om dagen. Se de specifika rekommendationerna för D-vitamin.

Kalcium (kalk)
Kalk är viktigt för benen. Om man inte får tillräckligt med kalk genom kosten kan det leda till förlust av benmassa. Dessutom minskar kroppens förmåga att ta upp kalcium med åldern. Tillräckligt kalkinnehåll i kosten samt kalk- och D-vitamin-tillskott är därför extra viktigt för äldre. Läs mer om kalcium.

D-vitamin
D-vitamin ökar upptaget av kalcium i tarmen och säkrar att kalcium transporteras in i benvävnaden. D-vitamin gynnar dessutom muskelstyrkan och muskelkoordinationen. Nyare forskning tyder på att D-vitamin kanske också minskar risken för vissa cancersjukdomar, hjärtkärlsjukdomar, infektioner, reumatism och sockersjuka.

Den viktigaste källan till D-vitamin är solljus. Under vinterhalvåret (oktober-mars) i Sverige är det dessvärre inte tillräcklig kraft i solens strålar för att det skall bildas D-vitamin i huden.

Särskilt under vintermånaderna är det därför viktigt att komma ihåg att inta D-vitamin antingen genom kosten eller som ett vitamintillskott.

Läs mer om tillskott av D-vitamin.

Rökning
Tobak innehåller skadliga ämnen som skadar de benuppbyggande cellerna (osteoblasterna). Dessutom kommer kvinnor som röker tidigare i övergångsåldern, då östrogenproduktionen faller och risken för osteoporos ökar.

Läs mer och få hjälp att sluta röka.

Stor alkoholförbrukning
Alkohol påverkar de benuppbyggande cellerna (osteoblasterna) negativt. Du bör därför inte dricka mer än vad Livsmedelsverket rekommenderar.

Kvinnor: Högst 10 g alkohol per dag.

Män: Högst 20 g alkohol per dag.

En flaska starköl på 33cl innehåller ungefär 15 g alkohol, ett glas vin lika mycket.

Då alkohol innehåller mycket energi kommer ett för stort alkoholintag ofta täcka kroppens energibehov. Om du intar mycket alkohol kan det därför lätt föra till att du äter för lite och onyttigt. Då får du inte tillfört tillräckligt med kalk och D-vitamin och dina ben urkalkas.

Utöver detta ökar alkoholintag risken för att du faller och därmed ökar risken för benbrott.

Kaffe, te och cola
Stora mängder (mer än 1 liter per dag) kaffe eller te ökar utsöndringen av kalcium från dina ben. Om man tar kalktillskott är skadan dock mycket begränsad.

Cola innehåller fosfat som urkalkar benen. Vissa undersökningar har visat att kvinnor som intar mer än fyra flaskor cola per vecka förlorar benmassa. Samma förhållande har inte observerats hos män.

Läs om förebyggande av benskörthet.

Läs om hur läkaren ställer diagnosen.

Tala med din läkare
Om du själv uppfatatr att du har risk att utveckla benskörhet kan det vara en god idé att du tar kontakt med din läkare och talar om benskörhet.

När läkaren värderar om du har risk att få osteoporos, kommer han/hon tala med dig för att ta reda på om en eller flera faktorer sätter dig i riskzonen för att utveckla benskörhet. Om läkaren anser att du kan ha benskörhet kan han/hon ge dig en remiss till bentäthetsmätning där kalkinnehållet i dina ben blir mätt.

Remiss till bentäthetsmätning
Du kommer vanligen bli hänvisad till en bentäthetsmätning om du:

Haft ett lågenergibrott
Kommit tidigt in i övergångsåldern (dvs. innan 45-årsåldern)
Kommit i övergångsåldern och har en mor med osteoporos
Haft anorexi, hög kalkomsättning eller reumatism.
Behandlas med prednisolon i en dos över 5 mg/dag över längre tid (mer än 3 månader).